Ga naar de inhoud

Duurzaam bouwen?

Verwarming, warm water en stroom in een energiearme nieuwe woning
 
Duurzaam bouwen?
 
Volgens deskundigen uit de installatie- en bouwbranche hebben lichte bouwsystemen een groot voordeel
Bij lichte bouwsystemen zoals staalframebouw zijn alle buitengeveldelen volledig, dus van binnen naar buiten geisoleerd. Dit betekend dat die onderdelen géén warmte opnemen. Bij zware beton en steenachtige bouwmethodes gaat een deel van de verwarmings-energie in de wanden zitten (dit heet accumuleren). Dit is hét negatieve effect bij het verwarmen maar ook bij het koelen van massieve woningen. Een zeer gering deel van de opgenomen warmte wordt welliswaar weer afgegeven aan de ruimte, doch dit staat in geen verhouding met de hoeveelheid energie die nodig is om het erin te krijgen. Die energie wordt steeds vaker geleverd door middel van een warmtepomp. Deze apparaten werken op electische stroom. Het is dus zaak dat het appparaat zo weinig  mogelijk in actie moet komen om uw woning te verwarmen of te koelen en dus moet er zo weinig mogelijk warmte verloren gaan door kieren in uw nieuwe woning. En ofschoon er ( steeds strengere) eisen en regels worden gesteld wordt het merdendeel van de nieuwe woningen nog gewoon gebouwd met kierende wand- en vloer- en kozijnaansluiting. Het maken van een kierdichte (ook bekend als luchtdichte) woning vereist kennis van zaken maar ook de wil bij de uitvoerenede aannemer om beter te bouwen. Dus kost uiteraard ook iets, een investering welke u sowieso zou moeten doen, het is namelijk naast beter en meer isoleren de beste investering die u kunt doen als u een energiearme en toekomstbestendige niuewe woning wilt verkrijgen.Lees onder verder als u wilt weten hoe u kunt besparen op de kosten van installaties…
 
Ventilatie in een energiearme woning.  
Enegiearm bouwen betekend ook dat het ventialtiesysteem een belangrijkere rol krijgt. In een energiearme of energieneutrale woning wordt veelal een ventilatiesysteem met warmteterugwinning toegepast. Deze zogenaamde gebalanceerde ventilatiesystemen hebben een dag/nachtventilatiestand waarbij de nachtstand bij een woning met een lichtbouwsysteem de woning in de avond en nacht op een passieve (dus zonder hulp van een airco of andere koelunit) sneller laat afkoelen midels het spuien van binnenlucht, dit verhoogt het comfort en de behaaglijkheid van uw nieuwe woning aanzienlijk, Lees verder onder over actief koelen..
 
Verwarming
In een energiearme woning zit een verwarmingsysteem welke werkt met lage bedrijfstemperaturen. Vloerverwarming is daar een voorbeeld van. Dat heeft ook te maken met het feit dat de efficientie van een warmtepomp behoorlijk daalt als er hogere temperaturen moeten worden gemaakt. De verblijfsruimtes op de begane grond worden voorzien van vloerverwarming. Voor extra comfort worden kunnen ook de badkamer en de overloop van woningen met een verdieping voorzien van vloerverwarming.
Vloerverwarmingssystemen kunnen tegenwoordig ook worden uitgevoerd middels een infraroodsysteem. Dit systeem is aannemerkelijk goedkoper dan een warmtepomp. Voor waarwaarde is echter wel dat u uw nieuwe woning beter laat bouwen dan de lage standaarden die in de bouw gelden. Lees meer onder…  
 
 Koelen.
De buiten- en binnenmuren in een woning die is gebouwd met een ATLANTA staalframe bouwsysteem nemen geen warmte of koelte op. Dit is zeker van voordeel mocht u besluiten bepaalde ruimtes in uw woning te gaan koelen. Er is aanmerkelijk minder energie nodig om de warmte de ruimtes – b.v. in de slaapkamers in de avond – uit te krijgen, niet alleen bespaart dit energie maar daardoor ook onderhoud aan uw koelinstallatie. Koelen middels de buizen van het vloerverwarmingsysteem is niet echt koelen, het zorgt voor iets behaaglijker binnenklimaat echter kost dit behoorlijk veel energie als u een luchtwarmtepomp heeft. Bij een aardwarmtepomp is die energie al aanmerkelijk minder maar die apparaten kosten dan ook het dubelle van een luchtwarmtepomp. In een energiearme woning kunt u beter actief met lucht gaan koelen, dit gaat aanmerkelijk sneller en is mede daardoor een stuk goedkoper. Alle installaties kunnen in het bouwssysteem worden opgenomen.
 
Stoom opwekken met PV panelen.
Om energieneutraal te gaan opereren dient u uw eigen stroom te gaan opwekken.  De kosten van PV panelen en de omvormers zijn de laatste jaren steeds verder gedaald en gegeven het feit dat we met elkaar hebben besloten dat energieneutraal de norm gaat worden zullen die prijzen de komende jaren nog verder dalen en / of het rendement zal verder stijgen. Het lijkt dus interessant om bij de combinatie levensloopbestendig ook het woord toekomstbestendig zoals boven al eens genoemd toe te voegen. Met een PV panelen systeem wordt u minder afhankelijk van anderen, En wie wil dat niet?
Geld besparen op de installaties door beter te bouwen.
 
Nieuwe verwarmingssystemen zijn erg duur nu er geen GAS meer mag worden toegepast in nieuwe woningen. De prijzen voor warmtepompen zijn niet mis en voorlopig blijft fat zo omdat er, aldus de markt.., geen ander alternatief is. Dat is er echter wel. U kunt ook besluiten om uw nieuwe woning eerst beter te laten bouwen, dus met hoge isolaties en triple glas in de kozijnen en kier- en luchtdichtingen en bouwdetails serieuzer te laten uitvoeren. Dat kost weining extra als de bouwer BETER BOUWEN hoog in zijn vaandel heeft staan en het niet alleen belijd door aan te geven dat er energiezuinig wordt gebouwd, dat zegt niet zo veel. met BETER BOUWEN maakt u van uw nieuwe woning een ENERGIEARME woning. In ons STAALFRAME bouwsysteem worden hoge isolaties en luchtdichtingen standaard op een hoger niveau uitgevoerd. Als u de stap van BETER BOUWEN heeft genomen kunt u ook naar  andere verwarmingssystemen kijken.
 
 
 

Aardwarmtepomp

 
Een aardwarmtepomp maakt gebruik van een constante temperatuur diep in de grond. Er worden leidingen naar de vooraf berekende positie gebracht, soms meer dan 100 meter diep, en door die leidingen wordt een vloeistof gepompt. In koude tijden wordt middels de vloeistof een constante temperatuur van ca. 15 graden ( afhankelijk van het berekende / de locatie) gehaald en afgegeven aan de compressor die dan met een hogere starttemperatuur ( dan de buitentemperatuur) begint warm water te maken. Die compressor hoeft zodoende minder werk te verrichten om warm water voor de vloerverwarming en warm tapwater te maken. In de zomer keert het proces om en kan er koeling worden gemaakt.  Het systeem wordt algemeen beschouwd als stabieler dan een luchtwarmtepomp. De prijs voor een dergelijk systeem is, mede door de grondboringen nogal hoog. Het apparaat verbruikt, zeker bij koude tijden én als het wordt ingezet voor koelingsdoeleinden nog steeds een behoorlijke hoeveelheid electrische stroom. Om energieneutraal te opereren moet die stroom dan weer middels eigen PV panelen worden opgewekt, dus een extra investering is dan nodig.
 
Luchtwarmtepomp
 
Een luchtwarmtepomp maakt gebruik van de buitentemperatuur om warmte of koude te maken. Er hoeven geen leidingen in de grond te worden gewerkt en dit bespaart op de kosten van het systeem. Het is meestal een 40% goedkoper dan een aardwarmtepomp (€ 20.000,00 versus € 12.000,00). Een luchtwarmtepomp wordt mider stabiel namate de buitentemperatuur lager wordt. Bij lage temperaturen gaat het apparaat vaak over op volledig electrisch opereren. De buitenunit maakt tevens enig geluid, dus de positie van die buitenunit dient vooraf goed te worden gekozen.
 
 
Zelf stroom opwekken
 
Met PV panelen (PV staat voor Photo-Voltais = zet licht om in stroom)  wordt electra opgewekt. De panelen moeten onder een bepaalde hoek staan om maximaal te profiteren van de meeste lichtopbrangst, en richting de zon is altijd het meeste licht. Opgewekte gelijkstroom wordt omgezet naar wisselspanning middels een omvormer. De stroom wordt in het eigen systeemcircuit ingebracht. Als er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt kunt u dat terug leveren aan de leverancier. Hoe lang dit zogenaamde salderen nog verplicht is voor de energieverzorgers is anno nu nog niet duidelijk.   

Opslag voor opgewekte stroom

Opslag voor opgewekte stroom
 
Een geweldige stap in de goede richting om het proces van energieneutraal / nul op de meter sneller, autarkisch wonen eenvoudiger en goedkoper te realiseren is de komst van een opslagunit voor opgewekte stroom via PV panelen.
 
Dankzij de ontwikkeling van thuisaccu’s wordt het thuis opwekken van stroom interessanter. De accusystemen fungeren als opslag en back-up voor als de natuurlijke energiebron het laat afweten. Tesla en BMW hebben ruime kennis vergaard op het gebied van accu’s in de elektrische autotechnologie. Met deze kennis willen ze de meterkast van huishoudens veroveren. Tesla komt binnenkort met de “Powerwall” op de markt. De “MyReserve” van SolarWatt in samenwerking met BMW zal echter als eerste in de verkoop gaan voor de consument. Een huisaccu zal de consument zo’n € 3000,- gaan kosten.
 
Huishoudens onafhankelijk van energieleveranciers
“De introductie van huisaccu’s is een grote stap naar een transformatie van de energie-infrastructuur in de wereld. Huishoudens die zelf energie opwekken, worden met een accu steeds minder afhankelijk van energieaanbieders. Nederlanders die stroom geleverd krijgen van een leverancier, hebben voorlopig nog geen voordeel van een huisaccu”, zegt Paul van Selms van het consumentencollectief UnitedConsumers.
“Huishoudens die zelf stroom opwekken, kunnen door de huisaccu honderden euro’s besparen. Niet alleen de leveringskosten dalen, maar ook de hoge belasting hierop. Omgerekend valt bijna 50% belasting weg voor de thuisproducent van stroom. De huisaccu is ook voordeliger dan het terugleveren van stroom aan het net, ook wel de salderingsregeling genoemd,” aldus van Selms.
 
Of een thuisaccu rendeert hangt van de situatie af.  Wie op dit moment stroom teruglevert aan het net, krijgt daarvoor tot het totaal van zijn stroomverbruik het volledige bedrag, inclusief belasting, terug, door middel van salderen. Lever je meer terug dan je verbruikt, krijg je veel minder vergoed. Vanaf dat moment, of als salderen wordt aangepast of verdwijnt, wordt het financieel rendabel om zelf een accu te hebben. In de andere gevallen geeft de thuisaccu vooral meer zekerheid en flexibiliteit.
Helemaal ‘off the grid’ is echter nog niet mogelijk. Dat kan voor 80 procent, maar voor ongeveer 20 procent van de tijd heb je het stroomnet nog wel nodig. In de winter produceer je bijvoorbeeld niet genoeg stroom met je zonnepanelen.
De huishoudens in Nederland met een piek-dal tarief betalen tijdens het daltarief gemiddeld zo’n 2 cent per kWh minder dan in het piektarief. Het opladen van de huisaccu tijdens daluren, om deze stroom vervolgens in de piekuren te gebruiken, loont nauwelijks om de investering van zo’n € 3000,- terug te verdienen.
 
meer over Infrarood verwarming
 
een interressant systeem, gecombineerd met een beter gebouwde woning, is vloerverwaming midels infrarood.
 
Infrarood is een vorm van warmte die onder andere wordt geproduceerd wanneer het lichaam zich inspant. Zonder deze warmte zou geen mens in leven blijven. Infrarood is een onderdeel van het lichtspectrum en is derhalve ook in het zonlicht te vinden. In het spectrum onderscheiden we drie soorten straling, namelijk: – Ultraviolet – Zichtbare licht – Infrarood. Ultraviolet en Infrarood is straling dat voor het menselijk oog niet zichtbaar is. Wij ervaren infrarood als warmte.
Voorbeeld:
Als je zomers in de zon zit of ligt, geeft dat een heerlijke warmte, maar bij het verschijnen van een wolk voor de zon voelt het ineens minder behaaglijk ondanks dat de temperatuur niet is veranderd. Dit gevoel wordt veroorzaakt omdat de infrarood straling op dat moment niet aanwezig is.
Korte golf infrarood (IR-A): 0,78 – 1,40 µm
Middengolf infrarood (IR-B): 1,40 – 3,00 µm
Lange golf infrarood (IR-C): 3,00 – 1000 µm
De energie die infrarood bevat wordt geabsorbeerd door het voorwerp waar het op valt, hierbij wordt die energie omgezet in warmte. De uitwerking van de verschillende infrarood soorten verschilt.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op