Ga naar de inhoud

De kip en het ei

Uw nieuwe woning: wie gaat het voor u bouwen of bouwt u het zelf?
 
Steeds meer opdrachtgevers ontwerpen en bouwen zelf hun nieuwe woning. Het zelf bouwen moet in dit verband niet te letterlijk worden genomen, zelf een deel van de regie nemen is beter in dit verband. Veel gemeentes in Nederland bestempelen nieuwbouw-gebieden steeds vaker als zogenaamd zelfbouwgebied. Men kan een kavel kopen en mag vervolgens vaak zelf bepalen wat en hoe men het bouwt. En dan begint de zoektocht en het kip en ei verhaal: wat kan ik laten bouwen voor mijn budget? Er worden websites bezocht en brochures aangevraagd maar het blijft onduidelijk wat er nu exact mogelijk is als je wilt afwijken van een standaard product. En eigenlijk is dat logisch. Als je een nieuwe auto koopt, om die parallel maar eens te trekken, ga je naar de showroom en laat je op basis van wensen een offerte maken. Alles is van te voren uitgekauwd, je koopt niets unieks. Dat wat je uitzoekt kom je straks op de straat tig keer tegen. Maar je weet wel EXACT waar je aan toe bent, qua prijs dan. Bij het bouwen van een woning op zelfbouwkavel kan dat ook. Je bezoekt een katalogus-bouwer en laat je op dezelfde manier een offerte samenstellen en daarna laat je dat huis ook nog bouwen, net als tientallen anderen, je komt ze alleen niet op de straat tegen maar ziet je nieuwe huis daarna in alle nieuwbouwwijken en misschien wel in je eigen nieuwe straat. Iets mis mee? Voor wie het niet interesseert niet. Maar is dat eigenlijk wel het idee van ZELFBOUWEN? Of wilt u iets wat uniek en van uzelf is?
 
De keus voor een katalogus-woning heeft vaak ook te maken met het beschikbare budget. Bouwgrond in Nederland is erg duur. Daarbij bedenkend dat de eisen en dus de bouwkosten voor nieuwe woningen steeds verder omhoog gaan door allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Dit is mede één van de redenen waarom de kwaliteit van de woningen die worden gebouwd niet verbeterd terwijl dit wel de missie is.
 
Afijn, we zijn met iets leuks bezig dus terug naar de basis. U wilt geen 13 in een dozijn kataloguswoning en daarnaast wilt u natuurlijk ook nog eens een state-of-the-art bouwsysteem, als het kan luchtdicht uitgevoerd want je koopt tenslotte een nieuwe auto ook niet meer met de techniek uit de jaren zeventig (dat is helaas in de bouw vaak nog steeds wel het geval). U wilt dus uw eigen woning (laten) ontwerpen en bouwen. Dat is dan wat lastiger. U kunt een Architect zoeken maar in de meeste gevallen houden die zich veelal alleen maar bezig met de esthetica, ook belangrijk natuurijk, maar er zijn veel meer factoren die mee spelen. Ontwerpen binnen een budget is niet eenvoudig meer met de sterk flcutuerende prijzen in de bouw. Internet is transparant en de mooiste zaken komen voorbij en die wil de opdrachtgever! We zien het wekelijks voorbijkomen: opdrachtgevers die een mooi ontwerp hebben laten maken maar waarbij de berekende bouwsom het budget verre overschrijd, teleurstelling alom. Het kan dan verschillende kanten op: het ontwerp wordt helaas aangepast (weg zijn de leuke zaken in het ontwerp), de architect wordt ingewisseld (van voren af aan beginnen en als men pech heeft, geld weg), de bouw wordt toch aanbesteed en uitgevoerd in het boven genoemde scenario met een veelal traditionele bouwer, want goedkoop is het credo geworden. Dat laatste leid alleen maar tot tegenvallers.
 
Kan dat anders? Zeker. Zoek een direct een architect die samenwerkt met andere partijen in de bouwkolom die het in de genen hebben om betere woningen te bouwen en dat ook kunnen. Als alle partijen samenwerken trekt iedereen aan dezelfde kant en dan komt de beste kwaliteit ook voor de beste prijs en vooral binnen uw beschikbare budget. De samenwerkende partijen zijn dan de opdrachtgever ( = zij die alles betalen), de architect, een calculatiebureau, een systeembouwer die weet wat luchtdicht en energiearm bouwen is (daar begint de betere kwaliteit mee) en een goede bouwmanager.
 
Met de partijen die samenwerken binnen het ATLANTA bouwconcept bent u exact bij een club die u in het midden plaatst. Zij helpen u uw project op de beste manier te realiseren, zowel esthetisch, bouwtechnisch, energetisch als budgettair. Als u wilt testen: maak eens een vrijblijvende afspraak en u wordt net zo enthousiast als degene die u gaan helpen!

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op