Ga naar de inhoud

Aardbevingen

U wilt nieuw gaan bouwen in of om het door aardbevingen getroffen gebied in Groningen.
 
Door met staalframebouw te bouwen, bouwt u een veilige woning die voldoet aan de nieuwste normen.
 
Schade aan een staalframe gebouw na een aardbeving of aardschok.
Een staalframecasco is verregaand bestendig tegen aardbevingen en aardschokken zoals die bijvoorbeeld voorkomen in de provincies Groningen en Drenthe. Het lichte gebouw zal in zijn geheel meebewegen met de beving en daardoor zal  de schade erg beperkt zijn of zelfs nihil. Bij erg heftige schokken kunnen er hooguit in de sauslaag wat haarscheurtjes ontstaan. Deze kunnen door een schilder eenvoudig worden gerepareerd. Het totaalconcept zoals ATLANTA MBS  dat uitvoert leidt niet alleen tot aardbevingsbestendige bouw maar ook naar verregaande energiearme bouw.  (het zogenaamde passief bouwen).
 
Nieuw bouwnormen.
Staalframebouw Nederland en haar partners hebben het systeem laten doorrekenen en het blijkt volledig te voldoen aan de nieuwe normen voor aardbevingsbestendig bouwen de NPR 9998 (stuur een mail als u het wilt ontvangen). Het bouwsysteem kan zonder noemenswaardige aanpassingen direct worden ingezet in nieuwbouwprojecten.
 
Radicale impact.
Het systeem zal, nu het steeds grootschaliger wordt toegepast, een radicale impact hebben op de bouwkolom. Het bouwen van een staalframebouw woning of gebouw is in feite het uitrollen van een vooropgesteld logistiek plan. Aannemers zullen snel wennen aan het pre-fab karakter van het systeem, het brengt allerlei voordelen met zich mee van arbotechnisch tot sneller bouwen en betere, onderhoudsarme producten afleveren. De basis van een nieuw gebouw wordt op de tekentafel gemaakt en gaat daarna via de productie naar de bouwplaats. De bouwmaterialenhandel kan een belangrijkere rol gaan spelen in het logistieke plan: Op tijd leveren in de juiste hoeveelheid (Just in time) is in de staalframebouw een belangrijk aspect.

 

 

Ondanks het feit dat het bewezen is worden er nog steeds woningen met zogenaamde massiev bouwsystemen in het aarbevingsgebeid gebouwd. Eigenlijk zou dat niet meer mogen of kunne. Echter de bestaande bouw kent maar 1 truukje en is slecht met zeer veel moeite te bewegen om anders te gaan bouwen. Erger is dat niets vermoedende particulieren verkeerd worden voorgelicht met alle gevolgen op latere termijn van dien. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op